En aquesta exposició trobem petites escales d’estils molt diversos fent servir els materials que corresponen als models originals. Això que veiem no són maquetes, són escales petites, són escales a escala. No hi ha materials de simulació sinó materials de construcció posats al servei d’una miniatura. Les llosses de formigó són de formigó i en la seva construcció s’han fet servir encofrats i armadures d’acer. Les baranes de ferro són de ferro, així com les de fusta són de fusta i els enrajolats estan fets de rajoles enganxades amb morter.

 

Amb paciència, habilitat i coneixement de l’ofici de construir, podrem gaudir d’una gran obra de petites dimensions.