Abanico

Home/Abanico

Project Description

Abanico arrenca d’un triangle equilàter, figura geomètrica que inspira i ordena però que no es manifesta, un cop l’obra està acabada, sinó com abstracció i cànon. Des de cadascun dels seus vèrtexs, neixen tres espirals que, girant cap a la seva dreta, pugen fins a trobar-se en un replà generós. Construïda en formigó armat, aquesta triple escala porta de paviment la pedra local calcària o “turu” i de barana una filigrana metàl·lica.