Capricho

Home/Capricho

Project Description

Capricho sembla estar inspirada en l’escala central de la llibreria Lello e irmao (Lello i germà) de la ciutat portuguesa de Porto. De caràcter barroc i de gran complexitat en la seva execució, la escala s’inicia en un tram lleugerament capiample que, quan  arriba al replà, s’obre en dos braços que tornen enrere i s’eixamplen per tornar a tancar-se en un segon replà un cop s’ha salvat l’alçada necessària. D’aquest segon replà encara se separen i pugen dues tramades, una a cada banda per acabar en els passadissos laterals. A partir d’un dibuix en cartolina que recorda un diagrama d’ones de so o el dibuix que deixa el mar en la sorra s’aixeca aquesta estructura de formigó, fusta, metall i policarbonat. De la base de formigó armat amb barres d’acer de 4 i de 6 mm, com del plint d’una escultura, puja la rampa encofrada amb fusta, escuma de poliuretà i botonets metàl·lics. La barana té suports de fusta, cos de policarbonat foradat i passamà de goma.