Diábolo

Home/Diábolo

Project Description

Diábolo torna a ser una escala amb una generatriu cilíndrica. La seva forma convoca el seu nom com si fos un acte reflex i rarament es dirà d’ella que són dos conus truncats oposats pel seu vèrtex. Tres trams d’escala que pugen fins a un replà central per tornar-se a obrir fins a una anella perimetral. Base i rampes de formigó armat amb barres d’acer de 6 mm, revestides de rajoles imitació pedra. Barana d’acer calibrat de 4 mm.