Doble copa

Home/Doble copa

Project Description

Doble copa deu el seu nom a la imatge d’una copa d’aquelles de boca ampla, com les que encara es fan servir per servir el cava en alguns llocs, col·locada al damunt d’una altra. L’escala de dues branques, amb una generatriu cilíndrica al seu interior, torna a aixecar-se sobre sí mateixa un cop arribat al replà. Construïda de formigó armat amb encofrat d’escuma de poliuretà, té un paviment molt prim de rajola ceràmica i barana de ferro pintat.