Gemelas cuadradas

Home/Gemelas cuadradas

Project Description

Gemelas cuadradas és un conjunt intencionadament inacabat format per dues escales simètriques de dues alçades que giren al voltant d’un pilar de formigó, quadrat com tota l’estructura. La intenció d’exposar aquesta peça sense terminar és la d’exemplificar, més enllà d’explicacions i fotografies, el procés constructiu de les escales. L’eix central està armat amb una barra roscada central i armadura perimetral d’acer de 6 mm. Les rampes, també de formigó, van armades amb una graella d’acer de 6 mm i es van muntar sobre un encofrat de fusta i escuma de poliuretà.