Gemelas

Home/Gemelas

Project Description

Gemelas és una composició creada a partir de dues escales helicoïdals simètriques que conflueixen en el replà superior. Malauradament no es va recollir testimoni gràfic del procés constructiu i només es pot descriure la seva compositiva material. Les dues bases rodones es van formar amb un encofrat de fullola de fusta col·locat a sobre d’un tauler. Un cop armat amb una graella d’acer de 6 mm es va abocar un morter de sorra i ciment gris. Les rampes descriuen una volta sencera (360o) entre dos cilindres de PVC que suporten la plataforma d’encofrat sobre la qual es col·loca l’armadura de base i el formigó. Tant per als esglaons com per al paviment circular de la base es va fer servir gres porcellànic. Les baranes són de filferro trenat a mà. El conjunt especular de doble escala de cargol és una de les primeres miniatures del Mestre d’Obra i el seu actual destí és la decoració de la seva pròpia residència.