Hélice

Home/Hélice

Project Description

Hélice està feta de discos, d’una sumatòria de petits cilindres plans que s’equilibren sobre una barra metàl·lica. Hélice, darrera d’una aparent senzillesa formal, amaga una enorme dificultat de muntatge i una gosadia estructural. Formalment és molt elemental, tant que només la podem descriure com un signe o una lletra. Segons des d’on es miri, és una X o sembla una Y o és el signe +. En qualsevol cas ens està convidant, obstinadament, a trobar-nos en el replà.