Ibicenca

Home/Ibicenca

Project Description

Ibicenca recorda la nuesa d’allò que es va anomenar “la modernitat”, corrent arquitectònica que cercava despullar les obres dels seus elements accessoris, encara que dificultés el seu procés constructiu i, fins i tot, la seva utilitat. Aquesta escala de graons volats i barana només a una banda, és l’oposició de Capricho. La fusta de Flandes de les peces que formen l’esglaonat estan embegudes al suport inclinat, estructura i barana alhora, que es remata amb un passamà d’acer inoxidable.