Ocho

Home/Ocho

Project Description

Ocho és més aviat una escultura que no pas una escala… o és una escala que no va enlloc, una escala contínua, una escala tancada en si mateixa. Aquesta peça es genera a partir de dues espirals de secció cilíndrica que arrenquen d’un mateix punt per acabar trobant-se a dalt després de fer una volta sencera cadascuna, girant una en sentit invers de l’altra. Aquests elements espiralats són de formigó amb una armadura central de 12 mm i es van muntar sobre un encofrat de diverses capes: suport de PVC, escuma de poliuretà i guix. La base d’aquesta peça és de formigó armat amb barres d’acer de 6 mm i la barana metàl·lica és de rodó calibrat de 4 mm en els suports verticals i passamà d’acer trenat amb soldadura en fred. Els graons triangulars són de fusta de Flandes.