Provisional

Home/Provisional

Project Description

Provisional és hereva de la crisi. Amb aquesta escala s’ha volgut deixar testimoni de centenars d’escales que han quedat sense acabar al llarg de la nostra geografia. Una escala a mig fer a l’espera de temps millors. Amb encofrat de fusta, està realitzada en formigó armat amb barres de 6 mm i barana de fusta.