Romántica

Home/Romántica

Project Description

Romántica obre el seu primer tram en dos braços que tornen sobre el punt d’arrencada però una alçada més amunt. La forma tàcita que envolta el conjunt s’apropa a la forma cilíndrica però la dinàmica de les rampes ens recorda més el món vegetal que l’abstracció geomètrica. Les rampes s’han modelat amb guix i sorra sobre un encofrat de poliestirè, escuma de poliuretà i tuc de PVC. La base de formigó armat amb barres d’acer de 6 mm es va formigonar sobre un encofrat de fusta i escuma de poliuretà.