Tradicional

Home/Tradicional

Project Description

Tradicional és la clàssica escala de volta que podem trobar en centenars de masies catalanes. Feta amb els materials tradicionals puja una alçada en tres trams. Estructura de petites peces ceràmiques, tallades de totxos manuals vells, enganxades amb morter de ciment i volta de rajoles també obtingudes de tallar rajoles velles. Paviment ceràmic amb mamperlà de fusta de Flandes i barana de ferros calibrat.