Tres

Home/Tres

Project Description

Tres deu el seu nom a la imatge del nombre que es forma en mirar-la des d’un costat. Però la generatriu de Tres és deutora del número dos ja que està inscrita (i circumscrita, com es pot veure en el buit de la base) en una màndorla, la forma de l’ametlla, figura geomètrica formada per la intersecció de dos cercles de radi igual de forma que la circumferència d’un passa pel centre de l’altre. L’escala, de dues alçades, situa les rampes a una banda i els replans a l’altra, seguint aquest joc d’elements oposats i alhora complementaris que suggereix la forma de la màndorla tan estimada en l’art romànic. La base de l’escala i els replans i rampes s’ha fet de formigó armat amb barres d’acer de 6 mm amb encofrat de fusta, escuma de poliuretà, PVC i poliestirè. La barana metàl·lica té suports d’acer calibrat entre els quals se suporta una xapa foradada manualment i està rematada per un passamà d’acer inoxidable. El paviment és de rajola ceràmica que imita el travertí.