Triple

Home/Triple

Project Description

Triple s’inscriu en matriu de base triangular amb els seus costats corbats. De cada cantonada puja una escala corba d’un sol tram fins a un replà que reprodueix la base. Al centre un ascensor transparent. Base i replà de formigó armat amb barres d’acer de 6 mm amb encofrat de fusta i fullola. Rampes de formigó armat amb encofrat de fusta, escuma de poliuretà i plaques de poliestirè. Estructura central d’acer i metacrilat. Baranes de fusta i metacrilat i revestiments de rajola imitació pissarra.